woensdag 29 april 2020

Taken 30 april


Hoi hoi iedereen,

Edison wou nog eens zijn nieuwe leesplaats tonen....
Bij mooi weer kiest hij om buiten te lezen...
Laat ons hopen dat het vandaag weer een mooie dag wordt.

Ook vandaag staan er voor jullie wat taakjes klaar. Gaan jullie mee aan de slag?
 TAAL


              werkblad 10 - 11
Werkblad 10

Indien het nodig blijkt... 
Laat dan vooraf het eerste stukje van het woord in fluo aanduiden. Dit helpt bij het lezen van deze woorden.
Daarna kiest het kind het woord dat past bij de tekening.

Bij deze opdracht stellen de kinderen zelf de woorden samen. 
Ze schrijven het woord op en verbinden het dan 
met de passende tekening

Werkblad 11
Ik verwacht dat de kleuropdracht netjes en verzorgd gebeurd...

           
               SCHRIJVEN                blad 20


Vandaag herhalen we de schrijfletter "f"
We oefenen de schrijfverbinding van en naar deze
schrijfletter. Dit is nieuw !
Opgelet ! De verbindingslijn begint steeds bij het haakje
van de letter "f" en gaat naar de "o", "i" en "a" toe. Bij de verbinding van het woorddeel "fe" wordt de schrijfletter "e" meteen vastgemaakt aan het haakje van de schrijfletter "f"
Kijk telkens goed naar het voorbeeld !
Alle letters moeten tussen de schrijflijntjes staan...

Is dit zo? Ik ben benieuwd wie dit correct doet...

WISKUNDE
werkboek D blad 4

    


We oefenen vandaag nog eens extra de aangeleerde brugoefeningen. 
Het filmpje staat klaar op Bingel voor wie dit nog eens
wil bekijken.
Opdracht 1 : lees de opdracht voor en 
de kinderen gaan zelfstandig aan het werk
Opdracht 2:  zou vlot en zelfstandig moeten lukken
Opdracht 3
Hierbij wordt gevraagd om zelf de blokjes bij te tekenen. 
Als begeleider kan je toezien op de eerste 2 oefeningen. 
Laat het kind daarna zelfstandig werken (indien dit lukt uiteraard).We maken de onderste oefeningen.
Zo herhalen we het optellen en aftrekken tot 20;
zonder de brug.
Aandachtspuntje: de puntoefeningen.(eerste kolom)

Laat de oefening goed controleren
Het rekenmateriaal kan nog gebruikt worden maar
geleidelijk aan is het de bedoeling dat 
de kinderen dit zonder hulp van materiaal 
kunnen oplossen.

Bij de tweede en derde kolom: 
Tip: laat de tussenuitkomsten noteren en laat hen werken 
zoals in het voorbeeld.


                      10
voorbeeld: 15 - 5  - 2 =  .

     
LEZEN


 We lezen vandaag de woordrijen op blad 7 en 8.
 Dit zijn tweelettergrepige woorden
 Dit is nieuw voor de kinderen!
 Graag minstens 2 keer goed laten lezen
MAG - TAAK


Neem het zonnekind: Een park vol dieren


Wat zijn bedreigde dieren ?
Welke dieren zijn bedreigd?

Dit kom je te weten op blad 4 en 5
Laat dit door iemand bij jou thuis voorlezen.

Hieronder kan je een filmpje bekijken over een dier dat bedreigd is....In het werkboekje: "Speel je mee?" van zonnekind 12
kan je vandaag vrijblijvend werken.
Je vindt er leuke reken- en taalwerkjes in.
Laat iemand bij jou thuis de opdrachtjes voorlezen.


Misschien heb je wel zin vandaag om eens te dansen. 
Ken je deze nog ?
Laat ze thuis maar eens zien hoe goed jij bent in dansen.
Wie doet er bij jou thuis mee ?
Kan je ze overtuigen om mee te doen ?of

Vrijblijvend feedbbackgesprek (MAG)
Dit kan vandaag tussen 17 uur en 18 uur. 
Je kan op dit moment als ouder vragen stellen. 
Het laatste kwartiertje reserveren
we voor de kinderen die onderling 
een babbeltje willen slaan.


Weetje
Morgen, vrijdag 01 mei,
 zullen er geen taakjes klaar staan.
Tot maandag dan !

Taken 29 april


HIEPERDEPIEP HOERA
ER IS ER EENTJE JARIG....


Gefeliciteerd Seppe!

We wensen jou een leuke verjaardag toe !
Geniet van het verjaardagslied dat voor jou wordt gezongen 

   
       
   SCHRIJVEN

 Dictee

We oefenen opnieuw het schrijven van woordjes.
We schrijven nog steeds met losse letters omdat
nog niet alle schrijfverbindingen werden aangebracht.
We nemen hiervoor ons dicteeblad.

1.De aap lust geen kaas. Schrijf op: geen
     2.Ik ren de trap af. Schrijf op: ren
     3.De zon schijnt al de hele dag. Schrijf op: zon
     4.Weet jij niet wat je moet doen ? Schrijf op: doen
     5.Ik zit nu niet in de klas. Schrijf op: klas
     6.Sommige kinderen spelen een spel. Schrijf op: spel
     7. Maar Lies leest een boek. Schrijf op: leest
     8. En Milan maakt een tekening. Schrijf op: maakt

          TAAL
           blad 12 - 13


Begrijpend Lezen


werkblad 12

Laat de kinderen telkens het tekstje 2x stilletjes lezen.
Daarna lezen ze de vraag en duiden die aan met fluo.
Ze kruisen dan het passende antwoord aan.

werkblad 13

Hier worden de zinnen op volgorde gezet.
Heb ik het wel juist? Laat als controle de zinnen 
in volgorde lezen. Klopt deze volgorde ?WISKUNDE
werkboek D blad 16    
Bekijk dit filmpje

Daarna maken we het werkblad in ons rekenboek
over het uur en het halfuur.
Tip: laat de lange wijzer (staat op 12 of op 6) aanduiden in fluo
Nieuw !
We schrijven als volgt: vb. "half 4" en niet "half vier"
Bij het schrijven van het woordje "half" 
schrijven de kinderen de letters aan elkaar.
Misschien eerst eens oefenen op een kladblaadje ?

 We herhalen het optellen en aftrekken tot 20;
 zonder de brug.
 Het rekenmateriaal kan nog gebruikt worden maar
 geleidelijk aan is het de bedoeling dat 
 de kinderen dit zonder hulp van materiaal 
 kunnen oplossen.
 Aandachtspuntje: de puntoefeningen.
 Laat de oefening goed controleren
 We werken vandaag aan de oefeningen 
 boven de dubbele streep.
 De onderste oefeningen zijn voor een ander moment.

     
LEZEN


   


We lezen vandaag opnieuw online 
in onze leesgroepjes.
Graag inloggen op Classroom op 
het doorgegeven tijdstip  (zie mail)
Leg alvast je zonnekind boekje "Feest op school" klaar alsook leesboekje 9 .

Vergeet ook jouw leesvolgkaartje niet.


MAG - TAAK

Woordjes stickeren van kern 8
De kinderen nemen hun stickerblad (zie map) 
om woordjes uit kern 8 te leren schrijven.
De werkwijze kennen ze vanuit de klas.
Ze kiezen een sticker, kleven die op en schrijven daarnaast het woord.
(in losse letters)
Indien er een woordje niet gekend is, dan kunnen ze dit opzoeken 
in het ringboekje (langwerpig boekje; zie foto).
Het is de bedoeling dat de woordjes foutloos worden geschreven.
Als controle kunnen ze vergelijken met de woordjes uit het ringboekje.


Strepen en stippen

Neem zonnekind 12 en zoek het werkblad: strepen en stippen
( in de katern: speel je mee?)
De kinderen kunnen de getekende dieren volgens de code
inkleuren.  Ik ben er zeker van dat het kunstige werkjes worden ...

Vrijblijvend feedbbackgesprek (MAG)

Dit kan vandaag tussen 14 uur en 15 uur. 
Je kan op dit moment als ouder vragen stellen. 
Het laatste kwartiertje reserveren
we voor de kinderen die onderling misschien
een babbeltje willen slaan.


dinsdag 28 april 2020

Iedereen mist elkaar


Kijk je even mee naar dit filmpje ?
De titel ervan is: " VBS Baliebrugge mist jullie".
Met de gekregen foto's van de juffen en meesters ging juf Leentje
aan de slag en maakte er iets heel moois van....om te koesteren.
Geniet ervan !


Taken 28 april

Goeiemorgen allemaal,
Hier volgen de taakjes van deze dag.
Veel succes !


 WISKUNDEwerkblad 72


Werkblad 72

Dit werkblad maken de kinderen volledig zelfstandig.
Hier is geen extra uitleg voor nodig. 
Het gaat om parate kennis tot 10.
Hopelijk gaat dit vlot en juist EN netjes...
Oefenbundel brugoefeningen

Het eerste werkblad wordt gemaakt.

Graag in potlood. 
Op bingel staat nogmaals het filmpje klaar
voor kinderen die er nog nood aan hebben.
Er kan zeker nog met de rekenschijfjes worden gewerkt, 
misschien heeft jouw kind het ook niet meer nodig....
Houd je me op de hoogte als het echt niet zou lukken ? 
Je kan ook altijd een foto doorsturen van het werkblaadje
maar dit is vrijblijvend.

SCHRIJVEN


                                       
 werkblad 19


Dit is een inoefenles waarbij we de schrijfletters "v" ,"w" en "b" herhalen.
We oefenen de schrijfverbinding van en naar deze schrijfletters.
Opgelet ! Het gaat vandaag om wat moeilijker schrijfverbindingen
Kijk telkens goed naar het voorbeeld !
Alle letters moeten netjes tussen de schrijflijntjes staan...
Werk niet té snel !
Ik ben benieuwd wie dit correct doet...

TAALwerkblad 9Samengestelde woorden


We oefenen op deze bladzijde nogmaals het lezen en schrijven
van samenstellingen.
Net zoals gisteren mogen woordstukjes in fluo aangeduid worden om het lezen wat te vergemakkelijken maar ... dit is geen must.

Oefening 2
Het overschrijven is hier weerom een extra aandachtspunt. 
Werk rustig en net.LEZEN
We lezen de les: "Aan de schoonmaak" 
op blad 13 -15 in leesboekje 9.

Morgen wordt deze leesles nog eens hernomen
in de online leesles op classroom. 
Als we deze een tweede keer lezen, 
zal dit zeker en vast vlotter gaan.
MAG - TAAK

Heb je ook aan Seppe gedacht ?
Want die is morgen jarig en kijkt enorm uit

naar zijn verjaardag....
Net zoals bij de andere jarigen, zal juf de tekeningen en
brieven die in de brievenbus van de school zitten 
verzamelen en aan hem bezorgen....
Doen hé...
Er staan ook vrijblijvend bingeltaken klaar.

Deze taken blijven de ganse week voor jullie open staan.


maandag 27 april 2020

Taken 27 april


Hallo iedereen,
We konden weerom genieten van een prachtig weekend.
Vermoedelijk hebben jullie net als Mauro ook weer veel buiten gespeeld.
Ik kreeg ook een aantal foto's binnen van kinderen die lezen op een gekke leesplaats. 
Kijk je mee ?
  Hier zijn we terug voor een nieuwe werkweek. 
  Deze taakjes staan klaar om vandaag te maken.
  We zullen zowel in de voor- als in de namiddag een activiteitje doen online.
  Tot straks !


SCHRIJVEN

              

Dictee
We oefenen opnieuw het schrijven van woordjes.
We schrijven nog steeds met losse letters omdat
nog niet alle schrijfverbindingen werden aangebracht.
Je kan het blad gebruiken waar we reeds
op werkten. Hier volgt het dictee.

1. Ik heb nog veel te doen. Schrijf op: veel
2. Weet jij hoe laat het is ? Schrijf op: laat
3.Waarom kom je niet ? Schrijf op: niet
4. Waar kom jij vandaan? Schrijf op: waar
5. Doe toch niet zo gek ! Schrijf op: gek
6. Opa zit in de tuin. Schrijf op: tuin
7. Op de tak zit een mus. Schrijf op: mus
8. Zullen we maar gaan? Schrijf op: gaan

    
      WISKUNDE


             werkblad 70


Brugoefeningen


Vandaag volgen we via classroom een rekenactiviteit. 
(groepsindeling en tijdstip: zie mail)

We leren brugsommen uitschrijven.

Leg hiervoor een blad papier en een zwarte 
of donderblauwe stift klaar.(graag een donkere kleur)
Ook je rekenmateriaal kan je erbij leggen.Na de uitleg gaan de kinderen nog eens zelfstandig 
aan de slag in hun werkboek
Oefeningen 1- 2 - 3 zelfstandig oplossen

Oefening 4 met een waakzaam oog van mama 
of papa.... lukt het al zelfstandig of nog niet?
Laat hen hardop verwoorden.

Lukt het niet, geen paniek.
Morgen proberen we opnieuw. Je kan ook 
het filmpje nog eens opnieuw bekijken.

Laat werken in potlood !


 LEZEN              kern 9 blad 5 - 6


Samengestelde woorden

Graag minstens 2 keer goed laten lezenTip: Indien het niet lukt om het woord in één keer 
       te lezen dan kan je de woorden als volgt 
       laten lezen 


fiets + bel fietsbel

fiets plus bel is gelijk aan fietsbel


                         TAAL
                 

                  werkblad 8
Opdracht 1
Hier oefenen we het lezen van samengestelde woorden (samenstellingen).
Laat vooraf het eerste woord in fluo aanduiden.
Dit helpt het lezen van de samenstellingen vooruit
Daarna leest het kind de woordjes en kiest het woord 
dat past bij de tekening.

Opdracht 2
Bij deze opdracht stellen de kinderen zelf de woorden bij een tekening samen: ze verbinden 2 woordkaartjes en schrijven de samenstelling op.

Aandacht !  
Dit zijn moeilijke woorden om te schrijven ! Heb extra aandacht voor het 
correct overschrijven.

Graag in potlood laten werken...MAG - TAAK

Neem het zonnekind: Een park vol dieren


Wat eten de dieren ?
Houd een gesprekje....

Sommige dieren eten alleen vlees, andere planten, andere vis
en nog andere dieren eten alles graag.
Bij mensen is dat ook zo. Er zijn mensen die geen vlees eten.
Misschien al gehoord  van "vegetariër" ?


Eten de dieren in het wild hetzelfde als de dieren die wij thuis houden?
Bv. Eet een wilde kat hetzelfde als een huiskat ?

Daarna kan je kijken naar een aflevering van Huisje Boompje Beestje.
(klik op de foto)
Het gaat over superdieren....
Zit je klaar ?

vrijblijvende taak 28 mei

LEZEN                                                                                                                 kern 10  blad 9 ...